menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

REFERENCER

- Private og offentlige arbejdspladser

- Offentlige myndigheder og institutioner

- Organisationer

- Uddannelsesudvalg / uddannelsesinstitutioner

- Arbejdsmiljøinstitutioner

Referencer

Kubix' rekvirenter er både offentlige og private virksomheder og et bredt spektrum af aktører på det arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske område:

 • Private og offentlige arbejdspladser
 • Offentlige myndigheder og institutioner
 • Organisationer
 • Uddannelsesudvalg / uddannelsesinstitutioner
 • Arbejdsmiljøinstitutioner

Private og offentlige arbejdspladser

 • ABB Energi og Industri A/S
 • Alfa Laval A/S
 • Beck & Jørgensen A/S
 • Bisca A/S
 • Birgittehjemmet
 • Blika
 • Bostedet 21eren
 • Broen A/S
 • BB Electronics A/S
 • Center for aflastningstilbud, projekter og midlertidigt ophold /Aflastningstilbudene Tomatvej og Kjærstrupvej
 • Center for autisme og specialpædagogik (CAS)
 • Center for personer med multiple funktionsnedsættelser /Syveren
 • Center for variable boformer 3 /Ringertoften
 • damixa
 • Dnp Denmark A/S
 • Hempel A/S
 • Hudevad Radiatorfabrik A/S
 • I/S FASAN
 • Kommunekemi A/S
 • Kvintetten / Strandparkcentret
 • Lions Park
 • LORC, Lindoe Offshore Renewables Center
 • nkt cables a/s
 • Odense Universitetshospital
 • Rockwool A/S
 • Silkeborg Forsyning
 • Sophienborg
 • Sun Chemical A/S
 • Tulip
 • Aalborg Fjernvarme
 • Aalborg Vand

Offentlige myndigheder og institutioner

 • Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Cambridge Assessment
 • CEDEFOP
 • Danmarks Evalueringsinstitut
 • DPU, Learning Lab Denmark
 • Kirkeministeriet
 • Kommunernes Landsforening
 • Københavns Kommune
 • Personalestyrelsen
 • Skov- og Naturstyrelsen
 • Undervisningsministeriet

Organisationer

 • AC - Akademikernes Centralorganisation
 • Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • CO-industri
 • DI - Organisation for erhvervslivet
 • Dansk Magisterforening
 • Dansk Metal
 • Dansk Sygeplejeråd - Frederiksborg Amtskreds
 • Dansk VVS
 • Danske Regioner
 • ETUCE - European Trade Union Committee for Education
 • Dansk Flygtningehjælp - Integration
 • Finansforbundet
 • 3F - Fagligt Fælles Forbund
 • FOA - Fag og Arbejde
 • FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
 • Handelsskolernes Lærerforening
 • HK/Handel
 • HK/Kommunal
 • HK/Service
 • HK/Privat
 • IDA - Ingeniørforbundet i Danmark
 • KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
 • LFS
 • LO - Landsorganisationen i Danmark
 • SCKK
 • SHK Sundhedskartellet
 • Teknisk Landsforbund

Uddannelsesudvalg / uddannelsesinstitutioner

 • AMU Nordjylland
 • AMU SYD
 • AOF Greve
 • AOF Roskilde
 • BAI - Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
 • Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
 • CEUS
 • EPOS - Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område
  og Social- og Sundhedsområdet
 • Esbjerg Tekniske Skole (EUC Vest)
 • EUC Sjælland
 • FIC - Fagligt Internationalt Center for uddannelse
 • Grafisk Uddannelsessekretariat
 • HAKL - Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 • SOPU (Humanica)
 • IPN - ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk
 • IU - Industriens Uddannelser
 • Køge Handelsskole
 • KHRU - Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat
 • Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
 • SoSu København
 • SoSu Århus
 • SUS - Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat
 • TEC - Tekniske Erhvervsskole Center
 • TUR - Transporterhvervets UddannelsesRåd
 • Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere
 • VEU-center Aalborg/Himmerland
 • VEU-center Østjylland
 • Vitus Bering
 • VUC Fredericia
 • AARHUS TECH

Arbejdsmiljøinstitutioner

 • Arbejdsmiljørådet
 • Arbejdsmiljørådets Servicecenter
 • Arbejdsmiljørådets Sekretariat
 • Arbejdstilsynet
 • BAR SoSU
 • BAR Industri
 • BAR Undervisning & Forskning