menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Før-fasen som integreret del af IKV i AMU - evaluering (2014)

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)

Arbejde i demenscentre – en historie om (re)professionalisering? Konstruktion af mening i demensplejen (2012)

Der går ikke nogen lige vej … (2011)

Faglærtes kompetencer i en verden af produktions- og ledelseskoncepter (2011)

Evaluering der rykker ... ved praksis på AMU (2010)

Portfolio - Som katalysator for en bedre sammenhæng mellem skolelæring og praktiklæring (2010)

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald (2010)

Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra (2010)

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelse (2010)

Portfolier kan styrke den kollektive læring (2010)

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser (2010)

Bedre AMU indefra (2009)

Participative Development (2009)

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser. (2009)

Systematisk evaluering i en evalueringskultur (2009)

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning (2009)

Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau (2009)

AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? (2009)

Fra transfer til transformativ læring – dilemmaer i praksisnær kompetencudvikling (2008)

IKV-vejledninger inden for fire brancher (2007-2008)

Motivation, Opfølgning, Effekt - Partnerskaber i fuld udfoldelse (2008)

Nye indgange til erhvervsuddannelserne - Funktions- og kompetencefællesskaber (2007)

IKA i AMU. Individuel kompetenceafklaring – Hvad er gældende praksis? (2007)

Lovende parløb (2007)

Praksisnær kompetenceudvikling - tre evalueringsrapporter (2007)

Fra ydre relationer til indre linier (2006)

Qualifications, competences and learning environments for the future: analyses of the development of three parallel approaches (2002)