menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Medarbejderforankret værdiarbejde
Refleksioner over arbejdet med værdier i arbejdslivet (2007)


I rapporten beskrives den læring og de erfaringer og resultater der er opnået i projektet.

Der sættes fokus på centrale dilemmaer og snubletråde i arbejdet med værdier og hvordan de er håndteret.

Medarbejderforankret værdiarbejde - Refleksioner over arbejdet med værdier i arbejdslivet


Relaterede opgaver:

Nye værdier i arbejdslivet (2005-10)