menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Fra ydre relationer til indre linier (2006)

Hvordan stemmer de nuværende rammevilkår, arbejdsformer og den daglige praksis overens med de udfordringer partnerskaberne giver? Og hvordan har skolerne grebet disse udfordringer an?

Det beskriver Pernille Bottrup og Elin Jørgensen, Kubix, i temahæftet Fra ydre relationer til indre linier. Organisering af partnerskabsarbejdet internt på skolen.

Se artiklen: Partnerskab udfordrer AMU-skolernes indre liv i Kubix.nyt #1.07.

Se i øvrigt Socialfondens hjemmeside.


Relaterede opgaver:

Partnerskab om kompetenceudvikling (2005-08)