menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Udviklingsnetværk som læringsrum (2004)
Artikel i antologien "Læring i et spændingsfelt" fra Learning Lab Denmark's konsortium for Læring i Arbejdslivet. 2004. Udviklingsnetværk som læringsrum – ser nærmere på netværk som ny læringsarena - som et tredje læringsrum der supplerer og bygger bro mellem læring på arbejdspladsen og læring i uddannelsesinstitutioner.
Pernille Bottrup. Se også www.lld.dk