menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Historien om Samspillet (2004)
Artikel i antologien "Læring i et spændingsfelt" fra Learning Lab Denmark's konsortium for Læring i Arbejdslivet. 2004.

Bruno Clematide: Historien om samspillet beskriver hvordan samspillet mellem arbejdsmarkedsuddannelser og læringsaktiviteter i virksomheder har udviklet sig siden AMU blev grundlagt. Artiklen sætter især fokus på hvordan man kan nyttiggøre disse erfaringer i aktuelle udfordringer med praksisnær kompetenceudvikling.
Se også www.lld.dk.