menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Fra kursusleverandør til kompetencepartner (2005)
Praksisnær kompetenceudvikling kan blive et vigtigt satsningsområde for erhvervsskoler, AMU-centre mv. Skolerne har mulighed for at udvide deres traditionelle rolle som kursusleverandør til i højere grad at blive en egentlig partner for arbejdspladsernes kompetenceudvikling.

Kubix har udarbejdet et hæfte der beskriver strategien nærmere. Det rummer bl.a. ideer til hvordan skolernes bestyrelse, ledere og medarbejdere kan udvikle samspillet mellem læring på arbejdspladsen og læring i uddannelsesinstitutionerne.

Materialet bygger på resultater fra forskningsprogrammet 'Læring i arbejdslivet' under Learning Lab Denmark.

Learning Lab Denmark: Fra kursusleverandør til kompetencepartner.

Man kan bestille pjecen (gratis) ved at sende en mail til cultureteam@lld.dk
eller downloade hæftet her.