menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Iscenesat læring på arbejdspladsen (2004)
Skrevet af Bruno Clematide. Artikel i antologien "Arbejdspladsen som læringsmiljø" fra Learning Lab Denmark's konsortium for Læring i Arbejdslivet. 2004.

Iscenesat læring handler om den læring der adskiller sig både fra læring knyttet direkte til det daglige arbejde og den institutionelle læring der foregår på skoler. Artiklen gør blandt andet op med den gængse forestilling at arbejdspladslæring altid er uformel og læring på skoler altid er formel.
Se også www.lld.dk.