menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

At skabe rum for læring i arbejdslivet (2002)
Skrevet af Pernille Bottrup. Artikel i antologien "Udspil om Læring i Arbejdslivet" fra Learning Lab Denmark's konsortium for Læring i Arbejdslivet. 2002.
Se også www.lld.dk