menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Godt rustet til clean energi (2011)

Behov for AMU-uddannelser inden for afgrænsede jobområder af det energiteknologiske felt

Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg (IF)
Kubix og ERA. December 2011.

Rapporten består af fire delelementer:

  • Metode og opsamling på eksisterende analyser
  • Energiformer og jobområder - Udfyldt matrix
  • Analyse af udvalgte delområder: Brændselsceller og Kraftværker med multibrændselsanlæg, samt telefoninterview om produktion af anlæg til solenergi
  • AMU-uddannelsesperspektiver inden for det energiteknologiske felt

Download


Relaterede opgaver:

IF analyse af behovet for AMU uddannelser inden for produktion af vedvarende energi - en af-grænset del af cleantechfeltet (2011)