menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Der går ikke nogen lige vej … (2011)

Der går ikke nogen lige vej ..
En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne
.
August 2011.

Udarbejdet for Undervisningsministeriet
Puljen for Centrale Analyser og Prognoser

En interview- og registerbaseret analyse, der viser, at de danske erhvervsuddannelser fortsat er kønsopdelte, og at der eksisterer strukturelle barrierer, der påvirker omfanget af afbrud og omvalg. Omvalg er i de unges øjne uundgåelige veje i deres afklaringsproces; en proces, der er hårdt arbejde for de unge, og som skal støttes gennem mere praksiserfaring og støtte fra betydningsfulde voksne.

Der går ikke nogen lige vej.. Download rapport

Kommenterede tabeller Download

Se artikel i nyhedsbrev:
Mange myter om unges omvalg


Relaterede opgaver:

Omvalg i og med et kønsperspektiv – årsager og veje til et omvalg (2010-11)