menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering (2010)

Mette Semey, Kubix

I evalueringsrapporten præsenteres erfaringer fra de aktive NIF-grupper: Hvilke aktiviteter de arbejder med, hvilke erfaringer de har gjort sig gennem dette arbejde, hvilke udfordringer de ser og hvilke arbejdsopgaver de kan få øje på fremadrettet.

Download


Relaterede opgaver:

Evaluering af NIF (2010)