menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser (2010)

Pernille Bottrup, Peter Hagedorn-Rasmussen:
Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser
Kubix 2010

Kubix har for Arbejdsmiljørådet gennemført et pilotprojekt inden for ovennævnte tema, hvor der er arbejdet med bygge og anlæg som eksemplarisk case. Resultatet er en metode til at angribe de mere komplekse videregående uddannelser for at få de studerende til at erkende, at deres faglige valg også omfatter valg af rammer for arbejdsmiljøet for de faggrupper, der må leve med konsekvenserne af valgene. En del af arbejdet har været at udarbejde en række tematiske kroge, som har relevans både på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner og som der derfor kan knyttes an til i undervisningsforløb på de videregående uddannelser.

En af krogene er Bygbarhed, en pædagogisk krog, der kan give mening når der skal arbejdes med integration af arbejdsmiljø i de videregående uddannelser inden for bygge og anlæg. Bygbarhed handler om processer, der sikrer, at byggepladsens forskellige funktioner arbejder sammen på en hensigtsmæssig måde. Det handler blandt andet om effektivitet, og så handler det potentielt også om at sikre sunde arbejdsprocesser, der tager højde for arbejdsmiljøet.

Download


Relaterede opgaver:

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser (2010)