menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra (2010)

I rapporten præsenteres erfaringer fra Tyskland, Holland og Schweiz med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan håndterer andre lande med konjunkturfølsomme erhvervsuddannelser den økonomiske krise? Analysen kommer bl.a. ind på erfaringer med praktikpladser til de særligt udsatte, økonomiske incitamenter til skabelse af praktikpladser og praktikgarantier til de studerende.

Download her

Erhvervsuddannelserne under lup på Sorø-mødet 2011

Årets Sorø-møde handlede om erhvervsuddannelserne. Som inspiration til det kommende eftersyn fortalte Bruno Clematide, hvordan man i Schweiz, Holland og Tyskland – andre lande med vekseluddannelser - med held har forsøgt at tackle nogle af de udfordringer, som de danske erhvervsuddannelser står overfor.

Se en kort udgave af indlægget på
Undervisningsministeriets hjemmeside.


Relaterede opgaver:

Vekseluddannelse i krisetider – inspirationer udefra (2010)