menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Participative Development (2009)

Bruno Clematide, in Rauner, Felix & Rupert MacLean: Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research (2009), Springer


Håndbog om forskning i erhvervsrettet uddannelse. Bruno Clematides artikel om Participative Development (deltagende udvikling) som metode kan læses i kapitlet om Eksperimenter og Udvikling.

Tre læringsarenaer – læringen i samspillet mellem forskere og praktikere, læringen mellem praktikere, samt læringen mellem forskere – er beskrevet.

Begrebet deltagende udvikling behandles i artiklen, blandt andet med en henvisning til en række konkrete former for deltagende udvikling – fremtidsværksteder, dialogkonferencer, narrative tilgange, Appreciative Inquiry.

Artiklen giver to illustrative eksempler fra en dansk sammenhæng og slutter af med en række kritikpunkter som deltagende udvikling som forskningsmetode møder – ofte med rette.

Afsluttende konkluderes det i artiklen at deltagende udvikling som forskningsmetode kan være velegnet til både at frembringe nye teoretiske erkendelser og til at forandre praksis.