menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Administrative funktioner - Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger (2008)

Administrative funktioner - Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område
Anne Mette Rasmussen, Per Bruhn, Maja Hansen, Kubix 2008.

Rapporten rummer analyser af kompetencebehov for lægesekretærer på offentlige hospitaler samt administrative medarbejdere på Teknik og Miljøområde og i Borgerservice.
Download.

Se endvidere artikel i i kubix.nyt #1-09
Multitasking i borgerservice