menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Idékataloger til tillidsrepræsentanter (2009)

Styrk den selvvalgte uddannelse
se artikel i kubix.nyt #1.09

Idékatalogerne for hhv det offentlige og det private område kan downloades fra TL's hjemmeside:

Kontakt:
Anne Mette Rasmussen, Kubix
amr@kubix.dk.dk
3341 1702

Erik Jensen, TL
erik.jensen@tl.dk
3343 6651