menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

IKV-vejledninger inden for fire brancher (2007-2008)

EPOS
Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU
- Uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Industriens Uddannelser
Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU
- Metalindustriens uddannelsesområde

SUS
Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU
- Serviceerhvervenes uddannelsesområde

HAKL
Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU
- Uddannelsesområdet for handel, administration, kommunikation og ledelse