menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Før-fasen som integreret del af IKV i AMU - evaluering (2014)

Rapporten er udarbejdet for TeamSupport / AMU Nordjylland

Kan downloades fra Kubix hjemmeside


Relaterede opgaver:

Evaluering af 'Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU' (2014)