menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Publikationer - alle

PUBLIKATIONER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Alle publikationer

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)

Før-fasen som integreret del af IKV i AMU - evaluering (2014)

Social kapital 2.0 - Kortlægning af eksisterende erfaringer med at arbejde med social kapital (2013)

Etablering af jobbytte-ordninger (2012)

Metoder til at styrke samspillet mellem skole og praktik (2012)

Arbejde i demenscentre – en historie om (re)professionalisering? Konstruktion af mening i demensplejen (2012)

Transfer når tiden er knap (2012)

Godt rustet til clean energi (2011)

Kompetenceudvikling på herrens mark (2011)

Der går ikke nogen lige vej … (2011)

Faglærtes kompetencer i en verden af produktions- og ledelseskoncepter (2011)

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på de videregående uddannelser (2010)

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelse (2010)

Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra (2010)

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling (2010)

Portfolio - Som katalysator for en bedre sammenhæng mellem skolelæring og praktiklæring (2010)

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald (2010)

Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler (2010)

NIF (Netværk I Fagbevægelsen) Evaluering (2010)

Portfolier kan styrke den kollektive læring (2010)

Evaluering der rykker ... ved praksis på AMU (2010)

Lærere skal lære at bruge portfolio (2009)

Kunsten at tænke sammen - Metoder til pædagogisk refleksion i læreærteams (2009)

Bedre AMU indefra (2009)

Systematisk evaluering i en evalueringskultur (2009)

Lærernetværk i rengøringsbranchen - opskrift på et lærende netværk (2009)

Analyse af barrierer og udfordringer ved import af udenlandsk arbejdskraft inden for industrislagtning (2009)

Bare vi taler om det samme! – om brug af kompetencer, kvalifikationer og uddannelse (2009)

Forandring og forankring - Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden (2009)

AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? (2009)

Idékataloger til tillidsrepræsentanter (2009)

SCKK's pjece: 9 gode råd til at få succes med et projekt om psykisk arbejdsmiljø (2009)

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser. (2009)

Evaluering som drivkraft i læringsprojekter (2009)

Participative Development (2009)

Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau (2009)

Administrative funktioner - Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger (2008)

Motivation, Opfølgning, Effekt - Partnerskaber i fuld udfoldelse (2008)

IKV-vejledninger inden for fire brancher (2007-2008)

Fra transfer til transformativ læring – dilemmaer i praksisnær kompetencudvikling (2008)

Værdifulde billeder
- kogebog 1 (2007)

Hjælp til navigation i værdiarbejdet
– kogebog 3 (2007)

Når medarbejderne giver værdier mening
– kogebog 2 (2007)

Medarbejderforankret værdiarbejde
Refleksioner over arbejdet med værdier i arbejdslivet (2007)

IKA i AMU. Individuel kompetenceafklaring – Hvad er gældende praksis? (2007)

Praksisnær kompetenceudvikling - tre evalueringsrapporter (2007)

Nye indgange til erhvervsuddannelserne - Funktions- og kompetencefællesskaber (2007)

Lovende parløb (2007)

Fra ydre relationer til indre linier (2006)

Fra kursusleverandør til kompetencepartner (2005)

Samspil om kompetenceudvikling (2005)

Iscenesat læring på arbejdspladsen (2004)

At finde tonen i samspillet (2004)

Historien om Samspillet (2004)

Orchestrated workplace learning (2004)

Udviklingsnetværk som læringsrum (2004)

Workplace learning from the perspective of institutionalized learning (2005)

Learning in network – a 'third way' between school learning and workplace learning? (2004)

Læringsmiljøer og læringsformer (2004)

Samtaler om kvalifikationer, kompetencer og læring (2002)

At skabe rum for læring i arbejdslivet (2002)

Qualifications, competences and learning environments for the future: analyses of the development of three parallel approaches (2002)

Sustainable Production - challenges & objectives for EU Research Policy (2001)

Læringsrum i arbejdslivet - et kritisk blik på Den Lærende Organisation (2001)

Real and viable alternance for the individual learner/Une alternance réelle et viable pour chaque apprenant (2000)