menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kubix - analyse og udviklingsopgaver

Kubix lægger vægt på at integrere analyse og udvikling i opgaveløsningen. Vi arbejder procesorienteret og er fokuseret på at få resultater og erfaringer implementeret og forankret. Det sker i tæt samarbejde med kunder og øvrige centrale aktører. Der kan være tale om såvel større projekter på tværs af arbejdspladser og brancher som opgaver for enkeltarbejdspladser. Vi gennemfører udviklingsopgaver, analyser, evalueringer, metodeudvikling, sparring, coaching og formidling inden for følgende temaer:

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer Kubix arbejder med læring i arbejdslivet. Vi bygger vores praksis på et solidt kendskab til offentlige arbejdspladsers og private virksomheders interne liv. Kompetenceudvikling hænger i vores optik tæt sammen med arbejdets organisering og læringsrum på arbejdspladsen. Iværksatte læringsaktiviteter giver kun mening hvis medarbejdere tror på at det lærte kan bruges i praksis i arbejdet. Og for at kompetenceudvikling kan virke efter hensigten, skal der etableres læringsrum på arbejdspladsen som kan støtte at det lærte kommer i spil. Megen kompetenceudvikling forbliver individuel. Vi er optagede af også at skabe organisatorisk læring, og det betyder at videndeling er et fast fokuspunkt i Kubix’ arbejde.

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
Kubix er engageret i udviklingen af de erhvervsrettede uddannelser. Vi beskæftiger os med sammenhænge mellem arbejde, kompetencer og uddannelse og løser opgaver for såvel enkeltskoler som uddannelsesudvalg og øvrige uddannelsespolitiske aktører. En af vore kongstanker er at knytte læring på arbejdspladser og skoler bedre sammen. Det indebærer for eksempel at ekstern efteruddannelse skal give mening i den enkeltes arbejdssituation. Det betyder også at medarbejderen får mulighed for at bruge sin nyvundne viden – samt støtte til at omsætte den til egen praksis og videreudvikle den.

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration
Hvad kan arbejdspladser gøre når de ønsker at integrere medarbejdere med en baggrund der er uvant for arbejdspladsen? Hvordan kan seniormedarbejderes kompetencer udnyttes bedst muligt og bane vej for at seniorerne bliver fastholdt på arbejdspladsen? Hvordan kan arbejdspladser skabe gode arbejdsforhold så stress kan forebygges og sygefravær reduceres? Hvad skal der til for at socialt ansvar bliver til konkret praksis på arbejdspladserne? Det er spørgsmål som Kubix arbejder med.