menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer (2015-16)

Vekseluddannelsessystem - Studieture til Schweiz (2012-16)

Klædt på til forandring gennem faglighed (2015)

Tendenser i kompetenceudviklingen – Et overbliks-notat (2015)

Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer (2015)

IOP i Jern- og metalindustrien (2014)

Quality approaches in Learning and Training patterns in European small firms (2013-14)

IKV ift uddannelsesstrukturer på IUs område (2012-14)

Evaluering af 'Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU' (2014)

Hvorfor er der ikke det perfekte match i de maritime håndværksfag? (2014)

Gæstebetjening - kompetencebehov hos medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet (2014)

Hvilke kompetencer kræver anvendelsen af nye plastmaterialer? (2014)

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)

Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen (2011-13)

Udvikling af affaldsmål (2012)

Kvalifikationsbehov - industriens vækstområder (2011-12)

Evaluering af mobile læringsenheder (2012)

Didaktik i praktik (2011-12)

At sikre god transfer når tiden er knap (2010-12)

Et projekt om opkvalificering af bedømmelse på erhvervsuddannelser (2011)

IF analyse af behovet for AMU uddannelser inden for produktion af vedvarende energi - en af-grænset del af cleantechfeltet (2011)

Omvalg i og med et kønsperspektiv – årsager og veje til et omvalg (2010-11)

Integration af arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser (2010)

Changing Qualifications. A review of qualifications, policies and practices(2008-10)

Portfolio – en ny mulighed for at danne partnerskaber mellem skole og virksomhed (2010)

Analyse af kompetenceudviklingsbehov i sektoren for grøn offshore energi (2010)

Kvalifikationsanalyser på personbefordringsområdet (2010)

AMU 50 år - jubilæumsavis (2010)

Revitalisering af partsstyret på uddannelsesinstitutioner (2010)

Inspirationsmateriale til VEU-centre om koordinering af den opsøgende rådgivning af virksomheder og ansatte (2010)

Procesevaluering af projektet Videnoverførsel i læringsnetværk (2009-2010)

Vekseluddannelse i krisetider – inspirationer udefra (2010)

Programadministration – analyser EUD (2008-10)

Efteruddannelse energi, miljø - affald (2010)

Styrkelse af sammenhængende rådgivnings- og vejledningskompetencer på erhvervsskoler gennem organisationsudvikling (2008-09)

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser (2008-09)

Analyse af udviklingen i jobtyper hos virksomheder som fremstiller energiteknologi og –udstyr set i relation til de eksisterende industrielle EUD-uddannelser (2008-09)

Undervisere som ambassadører for Portfoliometoden i mediegrafikeruddannelsen (2009)

Partnerskab om kompetenceudvikling (2005-08)

Kompetenceudvikling i et samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner - projekt Samspil (2005-07)