menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Navigationskompetence – Lære at navigere både horisontalt og vertikalt med tillidsfulde relationer (2016)

Rehabilitering i Social og Handicap (2013-14)

Social kapital i folkeskolen – folkeskoler i Esbjerg skaber øget social kapital (2012-14)

Oplæringsansvarliges kompetencer (2014)

Supporting continuing professional development of in-company trainers (2014)

Evaluering af ESAU-projektet (2012-14)

Social kapital værktøjer - kortlægning af forskningsmæssige og praktiske erfaringer (2012-13)

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder AMO (2013)

Kompetenceafklaring med Campus (2011-12)

Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen (2007-12)

Udvikling af redskaber og metoder til støtte for kontaktpersonernes arbejde med strategisk kompetenceudvikling i folkekirken (2010-11)

Industriens faglærte i mødet med de nye produktions- og ledelseskoncepter Lean og Performance Management (2010-11)

Film som metode

Fra belastning til berigelse i arbejdet med mennesker (2009-11)

Evaluering af Projekt Fremtidspiloterne (2009-11)

Arbejdspladslæring - undervisningsforløb for Forsvarsakademiet (2010)

Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling (2010)

Rengøringsassistenters faglighed og jobprofiler (2010)

Nye værdier i arbejdslivet (2005-10)

På vej til ’next practice’ gennem innovativ kollektiv forberedelse (2015-16)

Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden (2008-2009)

Kompetencebegrebet i Øresundsregionen (2009)

Lean på nkt cables (2006-07)

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling (2006)

Læring i Arbejdslivet (2001-05)