menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Gæstebetjening - kompetencebehov hos medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet (2014)

Meget tyder på, at der er sket et skred i sammensætningen af medarbejdere på de typiske arbejdspladser inden for hotel- og restaurantområdet. Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditori & Kødbranchen har derfor ønsket at undersøge, om der er kommet flere ikke-faglærte til eller sket en jobglidning, som gør, at der er behov for nye kompetencer.

Målet med undersøgelsen er, at service kommer i centrum, så gæsterne får en god oplevelse og kommer igen.

Formålet med projektet for Undervisningsministeriet var derfor at afdække nuværende kompetencebehov i forhold til at sikre god gæstebetjening og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet. Efteruddannelsesudvalget ønskede med analysen at have et grundlag for at revidere og ajourføre eksisterende AMU-uddannelser.

Undersøgelsens projektdesign er baseret på:

  • En workshop med ressourcepersoner med henblik på at sikre erfaringsbaseret viden om branchen.
  • 6 observationsstudier i udvalgte delbrancher, som kombineres med lederinterview samt uformelle interview med medarbejdere og gæster.

Analysen er kommet med bud på, hvordan service set i forhold til gæstebetjening og værtskab defineres, hvilke faglige og personlige kompetencer der er i branchen, og hvilke kompetencebehov der er.

'Gæstebetjening og værtskab – kompetencebehovet for medarbejdere inden for restaurantområdet'
Rapporten kan downloades fra KHRU’s hjemmeside her.

Resultaterne af analysen er bl.a. blevet anvendt til revision af FKB 2777 Reception, servering og service (fælles kompetencebeskrivelser).