menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

IOP i Jern- og metalindustrien (2014)

For Industriens Uddannelser har Kubix deltaget i projektet 'Industrioperatører i Jern- og metalindustrien' med det formål at afdække industrioperatøruddannelsens vækstpotentiale i jern- og metalindustrien.

Projektets mål var en kommunikationsstrategi, der med afsæt i viden om potentielle praktikvirksomheder kommunikerede relevansen af industrioperatøruddannelsen og med konkrete initiativer.

Analysen afdækkede, hvilke værdier industrioperatører (IOP) har i produktionen, som ikke eksisterer i en ufaglært produktion:

  • Industrioperatører giver mere effektiv produktion
  • De behov hos uddannelsesuvante mindre og mellemstore virksomheder, industrioperatører kan dække
  • Identificering og gruppering af de nye relevante IOP-virksomheder

Analysen afdækkede endvidere den praksis, der er for at informere virksomheder inden for målgruppen om industrioperatøruddannelsen:

  • Nuværende praksis ved det praktikpladsopsøgende arbejde
  • Andre kommunikationstiltag for erhvervsuddannelse/efteruddannelse
  • Nuværende kommunikationskanaler
  • Definition af målgrupper
  • Definition af primære udfordringer

På baggrund af den viden der blev indsamlet, udarbejdedes et udkast til kommunikationsstrategi.