menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af Forebyggelsespakker (2014)

Forebyggelsespakkerne er prædefinerede arbejdsmiljøindsatser baseret på forskningsmæssig viden. Pakkerne er skræddersyet konkrete branchers arbejdsmiljøproblemer og indeholder en drejebog, der detaljeret angiver implementeringen af indsatsen.

Oxford Research har i samarbejde med Kubix evalueret forebyggelsespakker, der er lanceret i perioden oktober 2012 til august 2014. Dette er sket via hhv. en kvantitativ undersøgelse blandt alle virksomheder, der har modtaget en forebyggelses-pakke, samt en kvalitativ undersøgelse blandt 33 af disse virksomheder.

Det indholdsmæssige fokus for evalueringen har været virksomhedernes motiver til at ansøge om en forebyggelsespakke. Effekterne er defineret både i forhold til reduktion af arbejdsmiljøproblemer og i forhold til at indarbejde en systematisk arbejdsmetode til arbejdsmiljøarbejdet samt inddragelse af medarbejderne.

Overordnet har forebyggelsespakkerne virket. På tværs af pakkerne har effekterne særligt været bedre samarbejdsrelationer, mere åben kultur og en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Helt overordnet vurderes det, at det positive udfald af arbejdet med pakkerne skyldes; at arbejdsmiljøproblematikker er blevet adresseret; at drejebog og faktaark, som er specifikt udarbejdet til hver branche, er let tilgængelige; samt den gennemgående medarbejderinvolvering.

Slutrapport: Evaluering af effekten af forebyggelsespakker
Kubix og Oxford Research. November 2014.
Download rapport.

Artikler i Kubix.nyt:

  • Forebyg jer til et bedre arbejdsmiljø
  • Virker forebyggelsespakkerne?

Se kubix.nyt #1.14
  • Forebyggelsespakkerne virker
  • Praksisfortællinger - hjælp til bedre arbejdsmiljø forebyggelsespakkerne?

Se kubix.nyt #2.14