menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)

Det sidste store skibsværft i Danmark er historie. Men der er megen aktivitet på danske værfter. Og teknologisk nytænkning bidrager til, at skibsværfter er en del af den fremstillingsindustri, hvor innovation og produktion foregår samme sted, og derfor også i fremtiden kan lokaliseres i Danmark.

På baggrund af desk research og interview med ressourcepersoner blev 5 værfter udvalgt til en virksomhedsanalyse

Analysen har fokuseret på det nuværende og fremtidige arbejde på danske værfter. Gennem analysen af arbejdsprocesserne og måden disse er organiseret på, er det afdækket, hvilke kompetencer der er nødvendige forudsætninger for at danske værfter har en fremtid i Danmark.

I dag er danske værfter i høj grad reparationsværfter og arbejdet kræver tidsmæssig fleksibilitet, brede teknisk-faglige kompetencer og kommunikative kompetencer ift skibenes besætninger.

Nye materialer og arbejdsprocesser, der præger arbejdet i branchen, er fx kompositmaterialer og aluminium, plast og kulfiber.

I arbejdet på værfterne indgår produktionsmedarbejdere i udviklingsarbejde sammen med ingeniører og andre specialister.

Industriens Fællesudvalg har med denne analyse været på forkant med udviklingen og leveret et grundlag for udviklingen af relevante nye AMU-uddannelser, samt ajourføringen af eksisterende AMU-uddannelser på området ift de fremtidige kompetencekrav for de enkelte jobprofiler ift teknisk-faglige kompetencer som materialekendskab, fremstillingsprocesser, sikkerhed mm, samt almen-faglige og personlige kompetencer.

Rapport udarbejdet af Kubix:

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark
– En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter
Industriens Uddannelser, 2014.
Download

Relaterede publikationer:

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark (2014)