menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Hvilke kompetencer kræver anvendelsen af nye plastmaterialer? (2014)

For tiden sker der to væsentlige nyudviklinger på plastområdet:

  • Udvikling af bioplast
  • Substitution af stål med plast

Formålet med projektet for Industriens Uddannelser var at undersøge, hvilke kompetencemæssige konsekvenser anvendelse af bioplast og substitution af stål med plast har for plastmagere og operatører i plastindustrien.

På begge områder – bioplast og substitution af stål med plast – har analysen vist, hvordan de forskellige fremstillingsprocesser på termoplast- og hærdeplastområdet påvirkes og kravene til plastmageres og operatørers kompetencer er forandret.

Industriens Fællesudvalg har dermed et kvalitativt grundlag for at vurdere det behov for efteruddannelse af plastmagere og operatører i plastindustrien, der er knyttet til udvikling og produktion af bioplastbaserede produkter.

Ligeledes har det givet IF et overblik over de områder, hvor stål kan erstattes af plast, og de dertil knyttede forandrede krav til kompetencer for plastmagere og operatører i plastindustrien.