menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Rehabilitering i Social og Handicap (2013-14)

Dette undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb blev rekvireret af Gentofte Kommune, der i foråret 2013 påbegyndte en stor satsning i forbindelse med at udvikle det rehabiliterende arbejde i Gentofte Kommunes Social og Handicap; drift, beskæftigelse og myndighed. Det særligt interessante ved forløbet har været, at det var medarbejdere fra både Social psykiatri og handicaps drift, beskæftigelse og myndighed, der deltog (i alt 180 medarbejdere). Det gav et stærkt tværfagligt fokus i uddannelsen både i forhold til målgrupper og fagfunktioner.

Formålet med uddannelsen og kompetenceudviklingsforløbet var:

  • At styrke deltagernes vidensniveau i forhold til at arbejde rehabiliterende med borgerne
  • At skabe refleksion i forhold til rehabiliteringsbegrebets menneskesyn og den professionelles rolle
  • At knytte ovenstående viden til deltagernes praksis og arbejde med udvikling af denne
  • At udveksle erfaringer/viden på tværs af funktioner og fagområder i Social og Handicap

Kubix blev hyret af Metropol til at være medudviklere af dette særlige uddannelsesforløb, der eksplicit skulle have fokus på transfer. Således havde Kubix til opgaven udviklet et specielt design for uddannelsen. Designet for denne type uddannelse er formuleret som en fire-facetteret model for uddannelse, der netop fokuserer på at sikre en meget høj grad af transfer.

De fire facetter er: Faglige oplæg (der skal styrke deltagerens faglige viden og kompetencer), Inspiration fra praksis (der skal udfordre deltagernes egen praksis og fungere som spejl for egen praksis), Refleksionsrum (hvor deltagerne får tid og rum til at diskutere og reflektere over egen praksis) og Praksisopgaver (der har til formål at deltagerne systematisk analyserer og vurderer egen praksis).

Det konkrete uddannelsesforløb var således opbygget som en vekselvirkning mellem disse fire indholdsmæssige facetter, der primært praktiseres på selve uddannelsens moduler, men også forventedes udfoldet mellem modulerne og nu efter uddannelsen er afsluttet. Den løbende og den afsluttende evaluering pegede på, at uddannelsen i høj grad har bidraget til en udvikling og været en støtte i den forandringsproces, der er igangsat i Gentofte Kommunes Social og Handicap og som fortsat udvikles.