menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Læring i Arbejdslivet (2001-05)

Kubix har sammen med forskere fra Roskilde Universitetscenter, Danmarks Pædagogiske Universitet og Aalborg Universitet deltaget i forskningskonsortiet 'Læring i Arbejdslivet' i regi af Learning Lab Denmark.

Kernen i konsortiets aktiviteter var at gå tæt på de læreprocesser der udspiller sig når voksne udvikler deres kompetencer på arbejdspladser, i uddannelsessystemet, samt ikke mindst i samspillet mellem disse. Konsortiets arbejde blev organiseret som en vekselvirkning mellem teoriudvikling, empiriske undersøgelser og praktisk forsøgs- og udviklingsarbejde.

Et af de centrale temaer var nye læringsformer og læringsrum på arbejdspladser.

Der er i konsortiet 'Læring i Arbejdslivet' lavet en række antologier:

 • Udspil om Læring i Arbejdslivet. LLD 2002.
  Samtaler om kvalifikationer, kompetencer og læring. Artikel af Bruno Clematide
  At skabe rum for læring i arbejdslivet. Artikel af Pernille Bottrup
 • Læring i et spændingsfelt – mellem uddannelse og arbejde. LLD 2004.
  At finde tonen i samspillet. Artikel af Pernille Bottrup og Chri-stian Helms Jørgensen, RUC
  Udviklingsnetværk som læringsrum. Artikel af Pernille Bottrup Historien om Samspillet. Artikel af Bruno Clematide
 • Arbejdspladsen som læringsmiljø. LLD 2004. Iscenesat læring på arbejdspladsen. Artikel af Bruno Clematide Læringsmiljøer og læringsformer. Artikel af Bruno Clematide, Steen Høyrup, DPU og Vibeke Andersen, RUC

Kubix har endvidere lavet et hæfte der beskriver skolernes mulighed for at udvide deres traditionelle rolle som kursusleverandør til i højere grad at blive en egentlig partner for arbejdspladsernes kompetenceudvikling:

 • Fra kursusleverandør til kompetencepartner.2005.
  Hæftet rummer bl.a. ideer til hvordan skolernes bestyrelse, ledere og medarbejdere kan udvikle samspillet mellem læring på arbejdspladsen og læring i uddannelsesinstitutionerne

Desuden har Kubix udarbejdet et hæfte med en opsamling af nogle af de centrale pointer fra konsortiets arbejde:

 • Samspil om kompetenceudvikling. LLD og Undervisningsministeriet 2005.

Relaterede publikationer:

Læringsmiljøer og læringsformer (2004)

At skabe rum for læring i arbejdslivet (2002)

Samtaler om kvalifikationer, kompetencer og læring (2002)

Iscenesat læring på arbejdspladsen (2004)

At finde tonen i samspillet (2004)

Historien om Samspillet (2004)

Udviklingsnetværk som læringsrum (2004)

Læringsrum i arbejdslivet - et kritisk blik på Den Lærende Organisation (2001)

Learning in network – a 'third way' between school learning and workplace learning? (2004)

Fra kursusleverandør til kompetencepartner (2005)

Samspil om kompetenceudvikling (2005)

Orchestrated workplace learning (2004)

Workplace learning from the perspective of institutionalized learning (2005)