menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af Branchearbejdsmiljørådenes (BAR) aktiviteter i perioden 2007-2012 (2013-14)

For Arbejdstilsynet er der gennemført en evaluering af branchearbejdsmiljørådenes aktiviteter med fokus på:

  • Hvordan aktiviteterne bedst når ud til målgruppen?
  • I hvilket omfang aktiviteterne når ud og skaber viden og handling i målgruppen?
  • Hvorvidt aktiviteterne opfattes som relevant for målgruppen?

I evalueringen er der anvendt en programteori og en formidlingsstrategi som grundlag for den gennemførte evaluering. Evalueringen havde et overordnet læringsteoretisk afsæt, der betød, at evalueringen ikke alene satte fokus på ”virker det¬/¬ virker det ikke?”, men i højere grad på ”hvorfor og hvornår det virker?”. Hvilke faktorer er hæmmende eller fremmende for, om en aktivitet virker?

Der er i evalueringen lagt vægt på at vurdere, i hvilken udstrækning forskellige ty-per af aktiviteter virker over for forskellige målgrupper. Aktiviteterne omfatter branchevejledninger, rapporter, pjecer og foldere, videoer, elektroniske medier som hjemmesider, sociale netværk, virksomhedsnetværk samt informationsmøder, face-to-face aktiviteter mv.

Evalueringen omfattede følgende forløb:

  • Forundersøgelse, hvor alle 11 BAR blev besøgt.
  • Kvantitativ telefonisk enquete af 18 udvalgte aktiviteter.
  • Kvalitativ interviewbaseret undersøgelse af 11 aktiviteter, der er valgt som cases, heraf 8 som BAR’ene betegner som vellykkede og 3 de betegner som mindre vellykkede.
Evalueringen er afrapporteret i
  • Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-2012. Slutrapport.
  • Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-2012. Arbejdsrapport A.
  • Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-2012. Arbejdsrapport B

Evalueringen er gennemført i et samarbejde mellem Oxford Research, Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet, Luama og Kubix.