menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

IKV ift uddannelsesstrukturer på IUs område (2012-14)

Projektets formål har været at styrke IKV ift uddannelsesstrukturer på IU’s område ved at styrke skolernes strategi og forretningsgange ift IKV, vise hvordan IKV kan bidrage til kompetenceløft og teste nye metoder.

Gennem udvikling af business case og organisationsmodeller for IKV, virksomhedsopsøgende indsats og konkret afprøvning er der opnået:

  • Øget motivation for at gennemføre IKV
  • Bedre anvendelig IKV for virksomheder og medarbejdere
  • Mere synlige muligheder for merit ift EUD og GVU
  • Ny faglig og pædagogisk viden om IKV
  • Anvendelse af nye metoder ift at gennemføre IKV

Der var særligt fokus på, i hvilke situationer IKV giver mening for virksomheder, medarbejdere og ledige.

Projektet er gennemført på Metal College Aalborg og EUC Lillebælt og alle relevante medarbejdergrupper har været involveret i udviklingsarbejdet på de to skoler. De konsulenter og lærere, der har rollen med at markedsføre og gennemføre IKV ift strukturer, har gennemført konkret afprøvning.

Industriens Uddannelser fik bevilget midler fra den Tværgående Udviklingspulje i 2012 og varetager projektledelsen.

Kubix og New Insight var tilknyttet som eksterne konsulenter og har skrevet rapporten:

Når IKV giver mening
- IKV ift. uddannelsesstrukturer på IU’s område

kan downloades fra IU's hjemmeside