menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Vekseluddannelsessystem - Studieture til Schweiz (2012-16)
I Schweiz gennemfører knap to tredjedele af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse – i Danmark er det knap 20%. Det er så at sige hovedvejen fra folkeskolen til arbejdsmarkedet. Samtidigt har der i snart 20 år været en mulighed for, at de unge samtidigt med svendebrevet får sig en gymnasial eksamen – en vigtig inspirationskilde til EUX i Danmark. Erhvervsuddannelserne har høj prestige, og der er et stærkt fælles commitment mellem virksomheder, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne.

Siden Kubix publicerede rapporten ’Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra’, har vi fået mange nysgerrige henvendelser, om hvordan det dog kunne lade sig gøre, at erhvervsuddannelserne kunne spille en så afgørende rolle i et af verdens mest konkurrencedygtige lande.

Denne nysgerrighed har blandt ført til, at Bruno Clematide har arrangeret guidede ture for bestyrelserne på TEC, AARHUS TECH, Tech College Aalborg, direktørerne for erhvervsskolerne i Nordjylland, direktører fra erhvervsskoler i Region Hovedstaden, DI, UU Syd, Vejle Uddannelsesråd, direktører for SOSU-skoler, Young Skills, SOSU FVH, EUC Nordvest og Aarhus Kommune.

Studieturene er en af forskellige formidlingsformer i forlængelse af rapporten
Robuste erhvervsuddannelser – inspirationer udefra Rapport

Erhvervsuddannelser i Schweiz Se mere

Her kan du se en video, hvor Bruno Clematide introducerer til det schweiziske erhvervsuddannelsessystem: Se video

Desuden har Berlingske været med på en af turene og formidlet indtrykkene i stort opslåede artikler: Se artikel