menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Klædt på til forandring gennem faglighed (2015)

Den overordnede udfordring, som projektet ønskede at arbejde med i Socialstyrelsen og på Odder-Skanderborg Uddannelsescenter, var: hvordan kan HK’ernes faglighed bidrage aktivt i forandringsprocesser på statslige arbejdspladser, og hvordan kan HK'ernes bidrag synliggøres.

HK’erne udfører en mængde opgaver, der ofte er næsten usynlige og derfor ikke betragtes som en del af kerneopgaven. HK’erne bliver derfor også ofte særligt udsat i forbindelse med større forandringer så som fusioner, fyringsrunder, m.m. Dette projekt satsede på igennem en anerkendende tilgang til faglighed at synliggøre betydningen af HK’ernes arbejde ved at vise, hvordan deres faglighed nødvendigvis er en del af løsningen, når arbejdspladser under store forandringer finder nye veje til at løse kerneopgaverne.

På de to deltagende arbejdspladser foregik udviklingsaktiviteter, der er tilpasset den konkrete forandring, som er anledningen til at sætte spot på fagligheden. Disse aktiviteter tog blandt andet afsæt i HK/Stats hæfte ’Sæt faget forrest - og dyrk arbejdsglæden’. Kubix faciliterede aktiviteterne.

På Odder-Skanderborg Uddannelsescenter gav et fælles seminar det afgørende ryk. Alle fortalte, hvad de var glade for, hvilke opgaver de gerne vil undvære, og hvilke de havde brug for at have backup til – et afgørende input til den efterfølgende MUS-runde. Nogle opgaver er nu fordelt anderledes, andre er skåret væk – med mindre arbejdspres, større overskud til at varetage serviceopgaverne, mere rationelle arbejdsgange og større arbejdsglæde som resultat.

I Socialstyrelsen har etableringen af et sekretærforum uden ledelsens deltagelse været den afgørende gevinst i projektet. Dels har sekretærforummet været en yderst hensigtsmæssig ramme for projektet. Dels har projektets fokus på at arbejde med gruppens egne formulerede temaer været en positiv faktor. Endelig har Socialstyrelsens ledelse været lydhør og opmærksomme på projektet og sekretærernes udviklingsarbejde. Sekretærerne har oplevet en positiv udvikling individuelt, for dem som gruppe og for deres fag generelt.

Projektet var finansielt støttet af Kompetencesekretariatet

Projektet er blandet andet formidlet i HK/Stats medlemsblad i artiklen ’Skepsis er afløst af begejstring i Skanderborg’ . . (se link s.46-47).

.