menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Social kapital i folkeskolen – folkeskoler i Esbjerg skaber øget social kapital (2012-14)

Arbejdsmiljøsekretariatet og Børne- og Kulturforvaltningen i Esbjerg Kommune samarbejdede med Kubix om at opbygge den sociale kapital på to af kommunens folkeskoler og herigennem sætte fokus på koblingen mellem en god kerneydelse og en høj trivsel.

Den sociale kapital på de to folkeskoler blev styrket gennem et kompetenceudviklende læringsforløb med en arbejdsgruppe fra hver skole. Arbejdsgrupperne blev rustet til at sætte social kapital på dagsordenen på egen skole og arbejde med at udvikle og forankre skolens sociale kapital også efter projektperiodens ophør.

Projektet var designet som et situeret læringsforløb bestående af tre workshops med mellemliggende afprøvningsperioder, hvor deltagerne praktiserede de tillærte metoder på egen skole mhp udforskning, opbygning og forankring af social kapital. Deltagernes læring blev understøttet i deres praktisering af værktøjerne på deres egen arbejdsplads, hvilket sikrede læring for den enkelte og at arbejdspladserne fik et direkte udbytte af forløbet gennem styrkelse af relationer og et målrettet arbejde med at øge den sociale kapital.

Forløbet blev tilrettelagt, så der undervejs, i såvel indhold og form, blev lagt vægt på at sikre, at udbyttet får blivende betydning. Forankringen opnås dels gennem den måde, hvorpå indsatserne fik praktisk betydning gennem processen, dels ved at deltagerne havde en nøglerolle, hvorigennem deres kompetencer blev under-støttet, så de også på sigt kan bevare fokus på den sociale kapital og drive processer, der kan understøtte og øge denne.

I projektet er der høstet erfaringer inden for skoleverdenen, der kan bidrage til at skabe et kvalificeret grundlag for en dialog om betydningen af social kapital inden for undervisningssektoren (BAR U&Fs område).