menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Social kapital værktøjer - kortlægning af forskningsmæssige og praktiske erfaringer (2012-13)

Kubix og RUC har for Arbejdsmiljøsekretariatet gennemført en afdækning af, hvilke erfaringer der på nuværende tidspunkt eksisterer med at udvikle virksomhedernes sociale kapital. Afdækningen har skabt et kvalificeret grundlag for udvikling af branchearbejdsmiljørådenes videre strategi for udvikling af Social Kapital.

Der er afholdt workshop med repræsentanter fra branchearbejdsmiljørådene og lavet casestudier på arbejdspladser.

Afdækningen har besvaret en række spørgsmål:

  • Hvordan kobles social kapital med andre projekter/hensyn/dagsordener i virksomheden?
  • Hvilke gevinster og udfordringer oplever ledelse og medarbejdere?
  • Hvordan kommer arbejdspladserne videre? Og hvad har de brug for?
  • Hvordan forankres arbejdet i AMO/SU? Og hvordan involveres ledere og medarbejdere?
  • Hvordan ’forhandler’ ledelse og medarbejdere om kerneopgaven? Hvordan inddrager virksomheder fx forskellige fagligheder?
  • Hvilken sammenhæng er der mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø?

På baggrund af arbejdsnotat og casestudier er der udarbejdet en rapport, der behandler viden om social kapital på tværs af brancher og arbejdspladskontekster. Rapporten trækker i vid udstrækning på arbejdsnotat fra videnindsamlingen.

Rapport Per Bruhn og Peter Hagedorn-Rasmussen: Social kapital 2.0 - Kortlægning af eksisterende erfaringer med at arbejde med social kapital. Rapport udarbejdet for 3BAR – BAR SoSu, BAR FOKA og BAR U&F. September 2013. Rapport

Relaterede publikationer:

Social kapital 2.0 - Kortlægning af eksisterende erfaringer med at arbejde med social kapital (2013)