menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kvalificering til nye job (2012-14)

Målgruppen for AMU Nordjyllands projekt 'Kvalificering til nye job' var: 240 langtidsledige forsikrede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra de nordjyske kommuner i aldersgruppen 30-59 år – ufaglærte samt faglærte med utilstrækkelige/forældede kvalifikationer.

Hovedaktiviteten i projektet var kompetenceudviklingsforløb for 240 langtidsledige. Kompetenceudviklingsforløbene varede ca. 15-25 uger og var et miks af fælles vejledning/-orientering mod regionens vækstområder og tilhørende jobprofiler, individuel kompetenceafklaring og realkompetencevurdering, personprofilanalyser, FVU-screeninger samt individuelt skræddersyede forløb bestående af virksomhedspraktik og uddannelse.


Resultaterne af projektet er:

 • Øget arbejdsudbud i regionens vækstområder
 • Langtidsledige er blevet aktive på arbejdsmarkedet i form af:

 • - Ordinær beskæftigelse på vækstområder ­
  - Vikarer i jobrotations-projekter ­
  - Påbegyndt EUD som voksenlærling ­
  - GVU-planer i tilknytning til et job
 • Anvendelig model for en national indsats for kompetenceudvikling af ledige samt for opkvalificering af kortuddannede beskæftigede i forhold til at opnå fuld faglig kompetence.

Kubix bidrog i projektforløbet med:

 • Seminar for koordinatorer, nøgleundervisere og medarbejdere fra jobcentrene
 • Løbende sparring, koordinering og processtøtte
 • Metodeudvikling
 • Beskrivelse af 8 eksemplariske cases mhp at beskrive en model på nationalt plan

Projektet var støttet af den Europæiske Socialfond.

Projektets hjemmeside.

Langtidsledige på vej mod job Artikel i ZOOM vækst i Nordjylland

Langtidsledige har mange kompetencer Artikel i Nyhedsmagasinet EFFEKT

Kvalificering til nye job – erfaringer fra et nordjysk socialfondsprojekt Rapport