menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af ESAU-projektet (2012-14)

Gennem ESAU projektet (Etisk Situationsbestemt Assertiv Udvikling/Uddannelse) satte Center for Job og Oplevelse, sammen med Alectia, fokus på at skabe en fælles tilgang til konflikthåndtering i arbejdet. Håndtering af konflikter er et væsentligt arbejdsredskab for at sikre en god kvalitet i ydelsen og samtidig skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Projektet var støttet af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Kubix har evalueret projektet. Der er anvendt spørgeskemaer til afdækning af udviklingen ift projektets målsætninger og succeskriterier. For eksempel medarbejdernes oplevelse af at have et fælles fagligt værdisæt omkring konflikthåndtering; oplevelsen af hvor meget konflikter influerer på arbejdet og oplevelsen af stress i arbejdet.

Evalueringen er afrapporteret i et pointepapir med spørgeskemaresultater fra projektets forskellige faser samt de input, der er kommet gennem plenumopsamling og den afsluttende evalueringsseance.