menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Erfaringer med jobbytte (2011-12)

Kubix har på vegne af KL, Sundhedskartellet og KTO gennemført en erfaringsopsamling af en række kommuners erfaringer med jobbytte-ordninger. Det er projek-tets formål, på baggrund af erfaringerne i de deltagende kommuner, at kunne formidle til andre kommuner, hvordan jobbytte på en hensigtsmæssig måde kan bidrage til talent-, karriere- og kompetenceudvikling.

Formidlingen skal medvirke til at gøre arbejdet med jobbytte til en håndgribelig opgave for kommuner, der overvejer at gå i gang med at etablere en jobbytte-ordning. Projektet vil hjælpe centrale aktører til at afklare en række spørgsmål og opmærksomhedspunkter, som er væsentlige for at opnå de ønskede resultater.

Baggrunden er, at parterne i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2007 fik midler til at afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder om jobbytte som led i ar-bejdet med talent- og karriereudvikling. Jobbytte kan omfatte

 • Jobbytte for erfarne/specialiserede medarbejdere
 • Udvikling af lokale jobbytte-modeller
 • Integration af jobbytte og uddannelse
 • Udvikling af tværsektoriale jobbytte-modeller

Følgende kommuner har fået bevilget midler til at afprøve jobbytte, og har tilstrækkeligt mange erfaringer med jobbytte til, at de kan indgå i en erfaringsopsamling:

 • Albertslund
 • Fredensborg
 • Gladsaxe
 • Hvidovre
 • Ringkøbing-Skjern
 • Vallensbæk
 • Vejle
 • Viborg
 • Aarhus

Der er gennemført besøg i fire af kommunerne (Gladsaxe Kommune, Fredensborg Kommune, Ringkøbing-Skjern kommune samt Vejle Kommune). Ledere, medarbejdere, HR og tillidsrepræsentanter har så vidt muligt været interviewet. Erfaringer fra de øvrige kommuner er blevet indsamlet ved hjælp af telefoninterview og forskelligt materiale. Formidlingen sker i form af en webbaseret publikation, der giver vejledning og inspiration. Derudover er der udfærdiget forløbsbeskrivelser i de fire kommuner, som har haft besøg af Kubix.

Forløbsbeskrivelserne indeholder en kort beskrivelse af de konkrete forløb og fokuserer særligt på de lærings- og opmærksomhedspunkter, som er knyttet til kommunens erfaringer.

Relaterede publikationer:

Etablering af jobbytte-ordninger (2012)