menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Udvikling af affaldsmål (2012)

Med baggrund i rapporten ’Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald’, som Kubix har udarbejdet for Industriens Fællesudvalg i 2009, har Kubix udarbejdet et forslag til nye AMU-mål med tilhørende undervis-ningsmateriale.

AMU-målet er oprettet som kursus i ’Ressourcestrømme og affaldshåndtering’ af tre dages varighed.

Undervisningsmaterialet har karakter af en vejledning, der kan give undervisere inspiration til at planlægge og gennemføre et undervisningsforløb. Materialet indeholder en plan for de enkelte dage med forslag til temaer, opgaver, forløb, en liste over kilder til supplerende viden om affaldshåndtering mv.