menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kompetenceafklaring med Campus (2011-12)

Campus er statens læringsportal. Her er der mulighed for at kortlægge kompetencer til at holde styr på udviklingsplaner og til at skabe overblik over, hvilke kurser og uddannelser den enkelte medarbejder har deltaget i.

Dette pilotprojekt havde til formål dels at undersøge dels at understøtte arbejdet med Campus inden for folkekirkens område. Projektet var derfor designet, så det både var et konkret udviklingsforløb for medarbejderne i Rudersdal Provsti og et mere alment undersøgelsesarbejde i forhold til, hvordan sognene bedst anvender Campus og hvordan arbejdet med kompetenceafklaring igennem Campus kan integreres i sognenes øvrige arbejde med målrettet kompetenceudvikling.

Projektet byggede på de erfaringer, som allerede var gjort ifm. tidligere projektforløb omkring kompetenceudvikling og havde fokus på, hvordan kompetenceprofiler for de enkelte medarbejdergrupper kan anvendes som en hjælp til dels at afdække medarbejdernes individuelle kompetencer, dels at få overblik over hvordan arbejdsopgaver og medarbejderens kompetencer matcher.

De erfaringer, der blev gjort med Campus i udviklingsforløbet, er samlet i rapporten:

Kompetencearbejde i folkekirken - erfaringer med Campus i 7 sogne

Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke
Kubix. April 2012.