menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Et projekt om opkvalificering af bedømmelse på erhvervsuddannelser (2011)

Kubix har sammen med Grafisk Uddannelsesudvalg udviklet og afprøvet en film som dialogredskab til opkvalificering af mediegrafikerundervisernes bedømmelsespraksis.

Med den nye portfoliobaserede svendeprøve kommer elevernes faglighed anderledes til udtryk og fagligheden kan være sværere at vurdere og karakterfastsætte. Kubix har derfor bidraget til at mediegrafikerlærerne har udviklet en fælles faglighed omkring bedømmelsespraksis - at de har drøftet og samstemt deres praksis gennem brug af film som dialogredskab. Filmen illustrerer en bedømmelsessituation, der tematiserer nogle af de centrale dilemmaer og svære situationer, man som underviser bliver mødt med. Filmens tre afsnit: forberedelse, eksamination og bedømmelse afsluttes hver med nogle dialogspørgsmål.

Kubix har afprøvet filmen på de syv skoler, der udbyder mediegrafikeruddannelsen, i forløb med mediegrafikerlærere. Erfaringerne er udviklet undervejs, opsamlet og efterfølgende formidlet i en lettilgængelig anvendelsesguide til filmen, der muliggør at skolerne fremover kan anvende filmen uden ekstern facilitering.

Derudover er projektets erfaringer med at anvende netop film som redskab til refleksion og dialog samlet i et pointepapir.