menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Film som metode

Film er et stærkt medie, som også kan bruges til at skabe læring på arbejdspladsen. I arbejdet med at udvikle en drejebog der for eksempel fortæller om arbejdet, om arbejdsmetoder, om kvalitet og om faglighed, opnår medarbejderne en unik mulighed for at fordybe sig. De får en anledning til at stille skarpt på det, der betyder noget i deres hverdag. De får mulighed for at fortælle historien om deres arbejdsplads. Med kameraet for øjet får medarbejderne en anledning til at se ’skoven og alle dens træer’. De kan gå i helikopterperspektiv og de kan stille skarpt på detaljer.

I Filmen om filmen kan du se, hvordan en arbejdsplads har produceret en film om faglighed og trivsel. Processen blev en kreativ genvej til læring og opbygning af fælles faglighed. Kig med bag om kameraet og se, hvordan det praktisk er grebet an. Hør overvejelserne bag en spændende metode til at skabe læring på arbejdspladsen.

Her kan du se film om filmen:
Når hele arbejdspladsen går til filmen

Læs mere om, hvordan vi i Kubix anvender billeder og film i arbejdet med at styrke
Arbejdspladsens identitet.

Den færdige film viser, hvordan medarbejdernes faglighed kommer til udtryk i hverdagen og hvordan den fælles faglighed smitter positivt af på trivslen. Filmen kan efterfølgende blive et værdifuldt redskab. Med filmen som et dialogredskab kan arbejdspladser sætte fokus på deres aktuelle udfordringer i arbejdet med faglighed og trivsel.
Se filmen: Fælles faglighed - det betyder vi trives!