menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

IF analyse af behovet for AMU uddannelser inden for produktion af vedvarende energi - en af-grænset del af cleantechfeltet (2011)

AMU-uddannelser målrettet grøn energi

Hvilke kompetencer kræves der af medarbejdere der er beskæftiget med grønne energiformer som solenergi, vindmøller, bølgekraft, biogas, brændselsceller, m.fl.? Og hvordan kan AMU være med til at klæde medarbejderne på med målrettede uddannelser?

Disse spørgsmål er det forsøgt at give svar på i dette projekt.

Projektet har bestået af følgende faser:
1: Workshop om eksisterende analyser
2: Notat om workshop
3: ½dagsseminar med IU-konsulenter
4: Analyse af udvalgte områder i form af interview i virksomheder
5: Notat om kompetencebehov i de analyserede områder
6: Beskrivelse af behov for udvikling af AMU-mål

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Kubix, ERA - Erhvervspædagogisk Virksomhedsrådgivning & Analyse og Industriens Uddannelser.

Relaterede publikationer:

Godt rustet til clean energi (2011)