menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Selvledelse uden skyggesider (2011-12)

Reklamebureauet TBWA har fået midler fra Forebyggelsesfonden til at udvikle og afprøve nye normer for selvledelse. Til det arbejde har TBWA valgt at samarbejde med Kubix.

Baggrunden for projektet var, at arbejdsmiljøet hos TBWA er præget af høj grad af tidspres og konstant kreativitetspres. Virksomheden havde på et tidspunkt indført selvledelse ud fra en forestilling om, at den enkelte medarbejder selv er bedst til at forvalte sin tidsmæssige indsats, selvfølgelig under hensyn til at kunne overholde deadlines, og ud fra en tro på at selvledelse kan bidrage til at minimere den enkelte medarbejders belastning.

Selvledelse har på mange måder også været en rigtig god ting for den enkelte. Men selvledelse har også skyggesider, der kan give frustrationer og irritationer i de kollegiale relationer, og kravene til den enkelte og til medarbejdergrupper kan nogle gange blive for utydelige.

Med projektet håbede TBWA at nå frem til en afbalanceret udgave af selvledelse, som på den ene side minimerer den psykiske belastning, og på den anden side medfører de mest hensigtsmæssige arbejdsgange og opgaveløsninger.

Projektet startede op med et startseminar, hvor selvledelse blev vendt og drejet. På seminaret blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har fungeret som forandrings- og forankringsagenter i det videre forløb.

Bruno Clematide og Anne Mette Rasmussen fra Kubix var på en ’snuserunde’ på TBWA for at få en fornemmelse af arbejde og kultur. I snuserunden kiggede Kubix over skuldrene og gennemførte korte interview. Derudover har Kubix anvendt et spørgeskema om tillid, retfærdighed, samarbejde og klarhed mht forventningerne til den enkelte medarbejder. Besvarelserne og drøftelserne på seminaret afslørede blandt andet, at begrebet Selvledelse blev tolket meget forskelligt, og hos mange medarbejdere havde en dårlig klang.

Som alternativ til selvledelse udarbejdede en arbejdsgruppe ledelsestråde med henblik på at fremme klarhed, retfærdighed og tillid.

Midtvejs i projektet gav en fusion og lanceringen af en ny strategi anledning til at fastholde fokus på social kapital, og arbejdsgruppen udviklede og lancerede derefter en intern kampagne om samarbejde, tillid og retfærdighed – en kampagne der fik stor opbakning fra ledelsen og kolleger.

Klippet fra YouTube viser lidt om, hvordan TBWA har arbejdet med samarbejde, tillid og retfærdighed. Se det her.