menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Kvalifikationsbehov - industriens vækstområder (2011-12)

Kubix har sammen med Industriens Uddannelser gennemført projektet Kvalifikationsbehov for faglærte inden for industriens vækstområder, finansieret af midler fra Undervisningsministeriets pulje til Centrale Analyser og Prognoser.

Projektet blev indledt med at identificere mulige vækstområder i den danske økonomi. Fase 1 bestod af en desk research og et litteraturstudie. Med afsæt i Regeringens Vækstforums udpegning af fire vækstområder blev de regionale vækstforas overvejelser over regionale vækstområder gennemgået og i en dialog med Industriens Uddannelser blev fødevareindustri og sundhedsteknologi udpeget som de to vækstområder, analysen omfattede. En del af fasens indhold bestod i at foretage en afgrænsning af de to vækstområder.

I projektets fase 2 blev der stillet skarpt på, hvilke klynger af virksomheder der findes inden for de to vækstområder. Med hjælp fra Dansk Industri blev der udarbejdet to lister over virksomheder, som dannede udgangspunkt for en invitation til at deltage i analysen i den kvalitative del, der omfattede besøg, telefoniske interview og et analyseseminar (fase 3), og en kvantitativ del, der omfattede en web-baseret spørgeskemaundersøgelse (fase 4). Indholdet stillede skarpt på rammevilkår, teknologier, arbejdsorganisering set i et fremtidsorienteret perspektiv, for at identificere jobprofiler og kompetencer, som faglærte i vækstområderne fremover skal være i besiddelse af.

Analysen peger på, at de to områder er vækstområder, at væksten både bygger på satsning i design og udvikling af produkter og processer og på procesoptimering, fx produktion og procesovervågning og reparation og vedligehold. På tværs af de to brancheområder beskriver analysen tre jobprofiler: Industrihåndværkeren, produktionsmedarbejderen og reparatøren, der skal være til stede for at sikre en fortsat udviklende og effektiv produktion. Til disse profiler er knyttet en række kritiske kompetencer. Det er kompetencer, virksomhederne har peget på som væsentlige, for at de faglærte medarbejdere kan understøtte virksomhedernes vækststrategier.

Analysens foreløbige resultater blev fremlagt på et arbejdsseminar med repræsentanter fra de faglige udvalg for de industrielle erhvervsuddannelser.

Analysen Kompetencebehov blandt faglærte i fremtidens potentielle vækstindustrier kan downloades fra hjemmesiden Fagligeudvalg.dk.

Bilaget kan hentes her på hjemmesiden Fagligeudvalg.dk.