menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen (2011-13)

Projektet ’Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen’ havde til formål at udvikle og implementere relevante uddannelsestilbud og aktiviteter inden for innovation, iværksætteri og selvstændighedskultur (IIS) på ungdomsuddannelser i regionen. Projekt blev støttet af Den Europæiske Socialfond og Vækstforum.

Zealand Business College var ansvarlig for projektet. Aktørerne i projektet bestod af de 13 deltagende skoler, et praktikernetværk og et rejsehold.

Rejseholdet har støttet op om projektet gennem faglig inspiration, sparring og undervisning og anses som en afgørende faktor for projektets succes.

Praktikernetværket har bidraget med gensidig inspiration og sparring lærerne imellem.

Innovation camps var en aktivitet, som havde stor betydning for både eleverne og lærernes læring. Samtidig gav det et bedre samarbejde mellem skolerne og de involverede lokale virksomheder.

Da projektet bestod af mange aktører, havde projektlederen et vigtigt ansvar for at overskue sammenhængen mellem processerne i al deres kompleksitet. Kubix bidrog med løbende sparring for at sikre et læringsrum for projektlederen. Kubix har desuden gennemført en projektevaluering, baseret på interviews med hovedaktører i projektet.

Evalueringen peger på, at IIS forstås og anvendes forskelligt på skolerne. Der er tydelige forskelle på, hvorvidt det strategiske arbejde er udmøntet i konkrete handleplaner, om IIS primært tænkes som noget, der er integreret i de faste undervisningsaktiviteter, eller noget der foregår som ekstra undervisningsaktiviteter. Gennem projektet er der kommet mere fokus på det strategiske arbejde, og de fleste skoler har fået udarbejdet en strategi for, hvordan de i deres uddannelser kan fremme en selvstændigheds- og iværksætterkultur blandt deres elever.

Et projekt der sætter spor - Evaluering af projektet ’Selvstændighedsuddannelser i Sjællandsregionen’.
Bruno Clematide og Anja Bruun Kristensen. Kubix, 2013.