menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af mobile læringsenheder (2012)

Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune har som pilotprojekt etableret mobile læringsenheder i to lokalområder, Amager og Vanløse/Brønshøj/Husum, inden for ældreplejen. Enhedernes opgave er at udvikle og understøtte den arbejdspladsbaserede læring lokalt, herunder at opbygge og styrke læringsmiljøer, skabe transfer og sammenhæng mellem eksterne uddannelsesforløb og dagligt arbejde samt generelt styrke arbejdet med kompetenceudvikling lokalt. Enhederne skal i drift fra 2012 og udbredes til de øvrige tre lokalområder.

Kubix har gennemført en evaluering af pilotprojektet med fokus på de læringsmæssige aspekter med en række temaer: Hvordan er det lykkedes at styrke omsættelse af faglig viden og kunnen til ny kvalificeret praksis i hverdagen til glæde for borgerne? I hvilket omfang er der sket ændringer i læringskulturer og i den lokale ledelses kompetencer til at støtte læring på arbejdspladserne? I hvilket omfang er der etableret styrket videndeling og samarbejde, også kompetenceudviklingsmæssigt, mellem de enkelte enheder? Hvordan har læringsenhederne understøttet dette arbejde? Hvilke metoder har været særligt hjælpsomme undervejs?

Evalueringen bygger primært på læsning af skriftligt materiale fra projektet samt et evalueringsseminar i hvert af de to lokalområder med deltagelse af repræsentanter fra arbejdspladser (ledere, mellemledere og medarbejdere), lokale læringskonsulenter og repræsentanter fra den lokale områdeledelse. Desuden er der gennemført interview med læringskonsulenter.

Der er udarbejdet tre hæfter med eksempler på materialer og værktøjer der er anvendt i de mobile læringsenheders arbejde. Redskaberne henvender sig dels til arbejdspladserne, dels til læringskonsulenterne i de mobile læringsenheder.

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2012.

  • Praksisnær læring - erfaringer fra de mobile læringsenheder
  • Aktionslæring – ny inspiration til arbejdet med netværk og grupper
  • Ressourcepersoner – ny inspiration til arbejdet med ressourcepersoner som læringsagenter