menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Didaktik i praktik (2011-12)

Dette projekt havde som overordnet formål at øge antallet af elever der gennemfører social- og sundhedsuddannelsen. En stor del af frafaldet rammer elever, når de skal i 1. praktikperiode og projektets fokus har derfor bestået i at udvikle og afprøve metoder til at styrke koordineringen mellem skole og praktik.

Vi ved at en vigtig del af et vellykket praktikophold handler om at understøtte overgangen mellem skole og praktik samt at tilrettelægge hensigtsmæssige læringssituationer på praktikstedet under praktikken. Men hvordan understøttes dette i praksis? Hvordan kan koordineringen mellem skole og praktik støtte op omkring det gode praktikophold? Hvordan kan skolen f.eks. forberede eleven, så denne rustes til 1. praktikforløb og hvordan kan skole og praktiksted koordinere samarbejdet undervejs i praktikken, til gavn for eleven og med fokus på at eleven får et godt og lærerigt praktikophold?

Projektet bestod af 3 seminarer hvor en udviklingsgruppe bestående af lærere fra Social- og sundhedsskolerne i Næstved og Silkeborg sammen med praktikansvarlige fra to kommuner og to regioner har undersøgt, udviklet og afprøvet relevante metoder til at styrke en sammenhængende praktikdidaktik på tværs af skole og praktiksted.

Fokus har været på tre områder:

  • Metoder til koordinering af samarbejdet mellem skole og virksomheder.
  • Refleksion over koordinering af didaktiske metoder.
  • Forberedelse af eleverne forud for både praktik- og skoleophold.

På de tre seminarer har udviklingsgruppen bl.a. arbejdet med en gensidig afdækning af nuværende praktikdidaktik. Denne dannede efterfølgende baggrund for en udformning af undersøgelsesområder og planlægning af besøg hos hinanden regionalt, for at styrke indblikket i hinandens praksis og få gode ideer til udvikling af metoder.

Efter besøgene hos hinanden er der sammen udviklet konkrete metoder til at styrke samspil og koordineret samarbejde mellem skole og praktik, som så efterfølgende er afprøvet i praksis.

Metoder til at styrke samspillet mellem skole og praktik . Kubix og PASS. 2012.

Relaterede publikationer:

Metoder til at styrke samspillet mellem skole og praktik (2012)