menumenumenumenumenumenumenumenumenu menu
Opgaver - alle

OPGAVER - tema

Kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og organisationsændringer

Erhvervsrettet uddannelse og samspil mellem arbejdspladser og udannelsesinstitutioner

Arbejdsmarked, fastholdelse, rummelighed og integration

Evaluering af projekter, der har modtaget støtte fra Forebyggelsesfonden (2011-13)

I et konsortium ledet af Oxford Research har Kubix sammen med RUC (Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv), SFI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Norge og Regionshospitalet Herning Arbejdsmedicinsk Klinik evalueret Forebyggelsesfondens projekter frem til 2011.

Evalueringen byggede oven på de (selv)evalueringer, som de støttede projekter selv gennemførte. Det overordnede formål med evalueringen var at ”gennemføre en systematisk og ensartet tværgående evaluering af projekternes proces og effekt med henblik på at udarbejde tværgående og mere generaliserbare konklusioner”.

Inspirationskatalog

For Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har Kubix sammen med Oxford Research og RUC udarbejdet et inspirationskatalog med ideer til, hvordan arbejdspladser kan arbejde med at forebygge psykiske og fysiske belastninger. Kataloget henvender sig især til medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i praksis – som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, HR-konsulent eller arbejdsmiljøleder.

Kataloget er udarbejdet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og findes på fondens hjemmeside:
www.forebyggelsesfonden.dk/inspirationskataloget
Se Inspirationskataloget her.

To artikler i Kubix.nyt #1.14:

  • Forebyg jer til et bedre arbejdsmiljø
  • Virker forebyggelsespakkerne?
Se kubix.nyt #1.14.